Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 6
 • 7
 • 64.2 m²
 • 19.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 66 m²
 • 6.95 tỷVND
C
 • 5
 • 5
 • 99 m²
 • 14.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 103 m²
 • 3.7 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 103.2 m²
 • 15 tỷVND
F
 • 2
 • 3
 • 29.5 m²
 • 4.45 tỷVND