Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 147 m²
 • 12.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 10
 • 10
 • 36.4 m²
 • 7.6 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 45 m²
 • 5.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 52 m²
 • 6.6 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 22.44 m²
 • 3.85 tỷVND
F
Đã bán
 • 36 m²
 • 3.7 tỷVND