Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 87 m²
 • 8.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 45.37 m²
 • 6 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 51.2 m²
 • 12.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 46 m²
 • 6 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 32.1 m²
 • 3.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 23.9 m²
 • 3.85 tỷVND