Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 72.1 m²
 • 17.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 35.3 m²
 • 11 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 28.2 m²
 • 8 tỷVND
D
 • 6
 • 2
 • 66.1 m²
 • 13.7 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 43.9 m²
 • 10 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 15.2 m²
 • 5.2 tỷVND