Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 3
 • 73.2 m²
 • 6.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 92.7 m²
 • 6.1 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 95.4 m²
 • 7.5 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 23.9 m²
 • 3.1 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 25 m²
 • 3.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 25 m²
 • 3.6 tỷVND