Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 29 m²
 • 2.69 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 40 m²
 • 4.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 49.9 m²
 • 4.3 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 55 m²
 • 4.2 tỷVND
E
 • 4
 • 4
 • 64.2 m²
 • 6.6 tỷVND
F
 • 4
 • 2
 • 116 m²
 • 15.32 tỷVND