Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 26.2 m²
 • 2.85 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 51.6 m²
 • 4.7 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 24 m²
 • 2.25 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 27.3 m²
 • 3.95 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 22 m²
 • 3.5 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 51.51 m²
 • 7.5 tỷVND