Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 4
 • 40.4 m²
 • 6.2 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 25.2 m²
 • 3.9 tỷVND
C
 • 1
 • 2
 • 13.3 m²
 • 2.48 tỷVND
D
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 44.4 m²
 • 6.75 tỷVND
E
 • 2
 • 3
 • 42.2 m²
 • 7.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 44.4 m²
 • 6.75 tỷVND