Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 20.5 m²
 • 2.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 30 m²
 • 3.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 29.3 m²
 • 3.4 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 18 m²
 • 2.3 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 52.2 m²
 • 5.25 tỷVND
F
 • 4
 • 5
 • 61.2 m²
 • 7.9 tỷVND