Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 3
 • 24.4 m²
 • 3.98 tỷVND
B
 • 6
 • 7
 • 52 m²
 • 12 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 5
 • 36.5 m²
 • 5.5 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 76 m²
 • 3.3 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 3.5 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 3.6 tỷVND