Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 670 m²
 • 38 tỷVND
B
 • 4
 • 3
 • 143.1 m²
 • 13.5 tỷVND
C
 • 54.7 m²
 • 5.7 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 73.34 m²
 • 2.35 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 95 m²
 • 2.8 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 102 m²
 • 3.2 tỷVND