Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 110 m²
 • 8.5 tỷVND
B
 • 7
 • 9
 • 105 m²
 • 7 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 57.5 m²
 • 6.2 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 62 m²
 • 2 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 67 m²
 • 2.1 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 61.75 m²
 • 1.9 tỷVND