Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 12
 • 12
 • 67.3 m²
 • 6 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 26 m²
 • 2.55 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 35 m²
 • 3.15 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 12.8 m²
 • 2.29 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 53.2 m²
 • 4.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 50.7 m²
 • 4.55 tỷVND