Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 47 m²
 • 2.3 tỷVND
B
 • 4
 • 3
 • 48.6 m²
 • 6.7 tỷVND
C
Đã bán
 • 66 m²
 • 4.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 54 m²
 • 4.4 tỷVND
E
 • 67.4 m²
 • 9.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 57.6 m²
 • 5.4 tỷVND