Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 51.8 m²
 • 6.65 tỷVND
B
 • 5
 • 6
 • 113.3 m²
 • 9.55 tỷVND
C
 • 81.6 m²
 • 6.5 tỷVND
D
 • 85 m²
 • 6.82 tỷVND
E
 • 4
 • 5
 • 71 m²
 • 5.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 54 m²
 • 5.5 tỷVND