Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 83.3 m²
 • 5.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 115 m²
 • 3.5 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 138 m²
 • 3.5 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 194.6 m²
 • 4.5 tỷVND
E
 • 80 m²
 • 2.85 tỷVND
F
Đã bán
 • 117 m²
 • 1.7 tỷVND