Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 27.9 m²
 • 3.2 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 45 m²
 • 3.45 tỷVND
C
 • 1
 • 2
 • 24 m²
 • 2.7 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 45 m²
 • 3.4 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 30 m²
 • 3.1 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 24.5 m²
 • 2.45 tỷVND