Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 3
 • 86.1 m²
 • 10.3 tỷVND
B
 • 4
 • 4
 • 109.2 m²
 • 13.1 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 85 m²
 • 2.5 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 1.9 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 1.75 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 1.85 tỷVND