Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 12 m²
 • 2.75 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 30.4 m²
 • 4.3 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 64.8 m²
 • 10.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 14.1 m²
 • 5.4 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 15.4 m²
 • 2.3 tỷVND
F
 • 10
 • 10
 • 115 m²
 • 16.5 tỷVND