Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 14
 • 14
 • 89.9 m²
 • 13.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 20.5 m²
 • 4.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 29 m²
 • 4.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 17 m²
 • 2.78 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 15.8 m²
 • 2.8 tỷVND
F
 • 7
 • 7
 • 43.8 m²
 • 7.1 tỷVND