Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 48 m²
 • 6.8 tỷVND
B
 • 4
 • 5
 • 61.4 m²
 • 7.6 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 40.2 m²
 • 7.5 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 93.96 m²
 • 14 tỷVND
E
 • 5
 • 4
 • 113 m²
 • 15 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 80 m²
 • 14 tỷVND