Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 35.2 m²
 • 4.2 tỷVND
B
 • 300 m²
 • 23.5 tỷVND
C
 • 4
 • 4
 • 59.15 m²
 • 5.95 tỷVND
D
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 70 m²
 • 8.68 tỷVND
E
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 68 m²
 • 7.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 43.4 m²
 • 5.6 tỷVND