Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 5
 • 179.6 m²
 • 12.7 tỷVND
B
 • 217.2 m²
 • 9.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 28 m²
 • 3.13 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 39.6 m²
 • 2.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 101.4 m²
 • 4.95 tỷVND
F
 • 8
 • 8
 • 160 m²
 • 7.3 tỷVND