Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 48 m²
 • 4.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 26.1 m²
 • 3 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 31.4 m²
 • 3.5 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 22.7 m²
 • 3.15 tỷVND
E
 • 4
 • 3
 • 41.4 m²
 • 4.6 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 31.8 m²
 • 4.9 tỷVND