Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 9.8 m²
 • 2.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 38.4 m²
 • 6.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 125 m²
 • 5.5 tỷVND
D
 • 4
 • 3
 • 24.2 m²
 • 13.8 tỷVND
E
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 55.7 m²
 • 11 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 24.8 m²
 • 12 tỷVND