Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 35.1 m²
 • 5.9 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 35.5 m²
 • 3.85 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 72.8 m²
 • 8 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 19.5 m²
 • 5.5 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 36 m²
 • 2.83 tỷVND
F
 • 4
 • 4
 • 73.6 m²
 • 12.2 tỷVND