Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 137 m²
 • 4.6 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 42.3 m²
 • 3.1 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 162 m²
 • 5.15 tỷVND
D
Đã bán
 • 7
 • 4
 • 119 m²
 • 14.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 71 m²
 • 3.35 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 87 m²
 • 4.6 tỷVND