Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 9
 • 10
 • 79.2 m²
 • 10.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 414 m²
 • 43 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 145 m²
 • 11 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 146.27 m²
 • 10.5 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 81.8 m²
 • 5.8 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 234 m²
 • 27 tỷVND