Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 75 m²
 • 12 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 84.4 m²
 • 6.2 tỷVND
C
Đã bán
 • 88.5 m²
 • 7.5 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 65.3 m²
 • 5.1 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 143.6 m²
 • 30 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 55.7 m²
 • 6.5 tỷVND