Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 4
 • 35 m²
 • 6.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 32.6 m²
 • 3.45 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 53 m²
 • 4.95 tỷVND
D
 • 4
 • 5
 • 48.4 m²
 • 5.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 72 m²
 • 5.86 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 32 m²
 • 4.05 tỷVND