Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 4
 • 63.2 m²
 • 5.8 tỷVND
B
 • 1
 • 150 m²
 • 12 tỷVND
C
Đã bán
 • 112 m²
 • 5.76 tỷVND
D
 • 4
 • 6
 • 52 m²
 • 7.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 6
 • 4
 • 104 m²
 • 5.8 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 48 m²
 • 3.5 tỷVND