Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 60.4 m²
 • 8.9 tỷVND
B
 • 3
 • 5
 • 33.2 m²
 • 8.2 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 72.8 m²
 • 20 tỷVND
D
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 55 m²
 • 15.5 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 37 m²
 • 10.7 tỷVND
F
Đã bán
 • 8
 • 4
 • 95.6 m²
 • 15 tỷVND