Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 30 m²
 • 12 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 55.5 m²
 • 9.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 33 m²
 • 8.5 tỷVND
D
 • 65.1 m²
 • 9.4 tỷVND
E
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 44.7 m²
 • 24.5 tỷVND
F
 • 1
 • 2
 • 25.2 m²
 • 4.7 tỷVND