Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 4
 • 24 m²
 • 4.4 tỷVND
B
 • 3
 • 4
 • 36.3 m²
 • 5.5 tỷVND
C
 • 4
 • 2
 • 10.5 m²
 • 4.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 23.2 m²
 • 7 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 38 m²
 • 6.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 33.6 m²
 • 7.5 tỷVND