Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 66.4 m²
 • 6.5 tỷVND
B
 • 5
 • 3
 • 45.4 m²
 • 6.28 tỷVND
C
 • 4
 • 5
 • 79.7 m²
 • 16.5 tỷVND
D
 • 4
 • 5
 • 42.7 m²
 • 12 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 44.6 m²
 • 9.5 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 63.9 m²
 • 7.6 tỷVND