Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 50 m²
 • 5.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 95.9 m²
 • 7.5 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 50.8 m²
 • 7.45 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 45.5 m²
 • 3.25 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 38.4 m²
 • 3.5 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 25.2 m²
 • 3.5 tỷVND