Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 19.3 m²
 • 4.4 tỷVND
B
 • 7
 • 8
 • 55 m²
 • 13 tỷVND
C
Đã bán
 • 11
 • 11
 • 57.2 m²
 • 7.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 73.8 m²
 • 6.8 tỷVND
E
 • 4
 • 4
 • 57.3 m²
 • 8.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 42.8 m²
 • 5.8 tỷVND