Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 3.75 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 59 m²
 • 1.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 68.89 m²
 • 2.8 tỷVND
D
 • 4
 • 5
 • 45.8 m²
 • 10.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 48 m²
 • 6.8 tỷVND
F
 • 9
 • 9
 • 205.5 m²
 • 35.7 tỷVND