Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 99.2 m²
 • 9.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 904.6 m²
 • 48 tỷVND
C
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 25 m²
 • 3.75 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 70 m²
 • 5.6 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 80 m²
 • 8.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 67.5 m²
 • 8.7 tỷVND