Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 29.1 m²
 • 3 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 63.4 m²
 • 6.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 52 m²
 • 4.4 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 19.7 m²
 • 2.5 tỷVND
E
 • 4
 • 2
 • 60.6 m²
 • 6.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 1
 • 53.2 m²
 • 5 tỷVND