Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 6
 • 103.7 m²
 • 10 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 38.8 m²
 • 3.97 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 36 m²
 • 3.49 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 25.3 m²
 • 3.95 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 127 m²
 • 15 tỷVND
F
 • 4
 • 4
 • 76 m²
 • 13.9 tỷVND