Nhà đất lân cận

A
 • 6
 • 3
 • 48 m²
 • 9.5 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 44.9 m²
 • 9.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 16 m²
 • 1.9 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 38.1 m²
 • 6.4 tỷVND
E
 • 3
 • 4
 • 37.6 m²
 • 8.7 tỷVND
F
 • 5
 • 2
 • 82.5 m²
 • 15 tỷVND