Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 75.6 m²
 • 4 tỷVND
B
 • 82.2 m²
 • 7.7 tỷVND
C
 • 2
 • 3
 • 62.1 m²
 • 6 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 115 m²
 • 4.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 130 m²
 • 13.06 tỷVND
F
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 60 m²
 • 4.59 tỷVND