Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 11 m²
 • 1.48 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 44.7 m²
 • 4.68 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 30.6 m²
 • 3.5 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 38.5 m²
 • 9.3 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 19.1 m²
 • 2.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 6
 • 5
 • 40.3 m²
 • 9.8 tỷVND