Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 43 m²
 • 3.35 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 49.3 m²
 • 4.45 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 42.9 m²
 • 6.75 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 64.7 m²
 • 6.5 tỷVND
E
 • 4
 • 5
 • 84.2 m²
 • 7.9 tỷVND
F
 • 4
 • 5
 • 65.5 m²
 • 8.2 tỷVND