Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 24 m²
 • 3.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 29 m²
 • 5 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 47.7 m²
 • 7.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 17.7 m²
 • 3.4 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 22.3 m²
 • 4.2 tỷVND
F
 • 1
 • 2
 • 22.7 m²
 • 2.7 tỷVND