Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 60 m²
 • 5.4 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 4
 • 85 m²
 • 5.7 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 3.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 102.8 m²
 • 4.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 104 m²
 • 6.3 tỷVND
F
 • 66.7 m²
 • 2.35 tỷVND