Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 2
 • 96 m²
 • 6.8 tỷVND
B
 • 4
 • 5
 • 65 m²
 • 6.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 60.9 m²
 • 5.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 23.9 m²
 • 2.8 tỷVND
E
 • 3
 • 3
 • 39 m²
 • 4.35 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 54 m²
 • 4.65 tỷVND