Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 60 m²
 • 12.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 48.8 m²
 • 9.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 6
 • 84.2 m²
 • 13.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 60 m²
 • 12.3 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 42.9 m²
 • 4.8 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 55 m²
 • 5.8 tỷVND