Nhà đất lân cận

A
 • 61.9 m²
 • 7.72 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 52 m²
 • 8.8 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 53 m²
 • 1.4 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 112 m²
 • 4.9 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 55 m²
 • 7.1 tỷVND
F
Đã bán
 • 171 m²
 • 52 tỷVND